ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

28 September, 2013

ಸ್ಫುಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ..


ಒಲವೇ,
ನಿನ್ನರಿಯುವ ಯತ್ನದಲಿ ನಾ ನನ್ನರಿತೆ..
ನನ್ನೊಳಗಡಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಬೆಂಬೆತ್ತಿದವಳ
ಒಳಮುಖ ನಡೆಯಲಿ ದಿವ್ಯಾನುಭವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ನೀನೇ ಪುಟವಿಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಕಂಡೆ
ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಫುಟ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ!
-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...