ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

28 September, 2013

ಎಂತಹ ಗೆಳೆಯ/ಗೆಳತಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ....


ಇಂತಹ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜಾಣ್ಮೆಯುಳ್ಳ ಗೆಳಯ/ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ..

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ತನ್ನವನನ್ನು/ಳನ್ನು ಅವನ/ಳ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತಿದ್ದರೆ..

ಅವರನ್ನವರಿಯುವ ಮಂಥನದಲಿ ಮೂಕ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಿದ್ದರೆ..

ತನ್ನ ಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮುಗಿಸಿದ ಅವನನ್ನು/ಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಮೊದಲೇ  ಜತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಿದ್ದರೆ...


-     - ಭಾವಾನುವಾದ (ಗ್ಲೋರಿಯ ನೇಲರ್

)“Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.” — Gloria Naylor

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...