ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

29 September, 2013

ಸ್ನೇಹ-1

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಪರಧಿಯೊಳಗಿಡಲೇ..
ನನ್ನೊಲವ...
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವ,,
ಅಪರಿಮಿತ ಅವನು
ನೋಡಲೋ ವಾಮನ
ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಮೂರ್ಲೋಕ
ಸಮಾಯಾಸಮಯಗಳ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲ
ಕರೆದರೆ ಓಗೊಡದವನಲ್ಲ
ಪಡೆದ ನಾನು ಧನ್ಯಳೋ

ಸ್ನೇಹವೇ ಧನ್ಯವೋ?

2 comments:

Raghu Pr said...

hello... sorry i cant type kannada in my device, i wanna thank u to give such a beautiful poem.. and wanna shear this with my friends... so am copying this poem.. thank you. and please do wright continually and fabulously like this always...

Shiela Nayak said...

Thank you! Its always nice to receive encouraging words.

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...