ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

14 September, 2013

ಒಲವಿನ ಮರುಳು...

ಒಲವೇ,
ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಂತೆ
ನೀ ಹೇಳಬಲ್ಲೆಯೇನು
ನಾನೀಗ ಅಳುತ್ತಿರುವೆನೋ..
ಇಲ್ಲಾ ನಗುತ್ತಿರುವೆನೋ..
ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದೂ
ನಾನಿರಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ
ನನ್ನೀ ರೀತಿಯ
ಮರುಳಿಗೆ ನಾನೇ
ಚಕಿತಳಾಗಿರುವೆನೆಂದರೆ ನೀ
ನಂಬುವೆ ತಾನೆ?

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...