ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 October, 2021

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನೋಟ!


 

ಹೀಗೆ ಒಲವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ನಿವೇದನೆ!

 ಒಲವೇ,

 ಬೆಂಕಿಯ ಹೊಳೆಯುವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ 

ಮರುಳಾಗದೆ ಇರಲಾಗುವುದೇ

ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ

ಹಾಗೆಂದು ನಾ ಪಾತರಗಿತ್ತಿಯಲ್ಲವಲ್ಲ

ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡೆಯಷ್ಟೆ!

29 December, 2019

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಗೆರೆಗಳು-2

ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನಳೆದು, ತನ್ನ ಗುಣಗಳ ಬಗೆದು।
ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವರಿತು ಧೃತಿದಳೆದು।।
ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಪರಧಿಯ ಮೀರದುಜ್ಜುಗಿಸೆ।
ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಯ ಪಾಡು॥-ಮಂಕುತಿಮ್ಮಮಂಕುತಿಮ್ಮನಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಗೆರೆಗಳು...

ತತ್ವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಚಿತ್ತಶುದ್ದಿಯಿನಹುದು।
ಚಿತ್ತಶೋಧನೆ ಮತಿಚಮತ್ಕಾರವಲ್ಲ।|
ಬಿತ್ತರದ ಲೋಕಪರಿಪಾಕದಿಂ ಸತ್ಕರ್ಮ|
ಸಕ್ತಿಯಿಂ ಶುದ್ಧತೆಯೂ-ಮಂಕುತಿಮ್ಮ।


14 May, 2019

ಇದೇ ಆಗಸದಡಿ

ಒಲವೇ,
ನನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಕಾಣುವುದೇ ನಿನಗೆ
ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಈಗಲೂ ಇದೇ ಆಗಸದಡಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವಲ್ಲವೇ

ಮತ್ತೆ ಮರಳಿದೆ ಒಲವು

ಒಲವೇ,
ಒಂದಲ್ಲಒಂದುದಿನ
ಮರಳಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ
ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನನಿನ್ನ
ಭೇಟಿಆಗದೇ

01 June, 2018

ಪಥ..


ಒಲವೇ,
ನಿನ್ನದೀ ಪಥವು, ಕೇವಲ ನಿನ್ನದು
ಅವರಿವರು ಜತೆ ಕೊಡಬಹುದೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೂರ
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದೂರ..
ಕೊನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪಥ ನೀನೇ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು ನೋಡು!
-ರೂಮಿ (ಭಾವಾನುವಾದ)

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...