ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

29 September, 2013

ಸ್ನೇಹ-3

ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕೆ..
ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರದಾಗಿರಲೇಬೇಕೆ..
ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಓಗೊಡಲು ಮನಸಾಗದಿರಬಹುದೇ..
ಮನಸು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಹನವೇ..
ನನಗೋ ಗೊಂದಲ..
ಹೇಳು ಯಾವುದಕೆ ಸ್ನೇಹವೆನ್ನುವೆವು?
ಸ್ನೇಹ.. ಒಲವು.. ರಾಗ.. ಸೆಳೆತ..
ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಳಿತ..
ಹೇಳು ಆತ್ಮವೇ, ಹೇಳು..
ಸ್ನೇಹಕೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳುಂಟೆ?
ಕುಳ್ಳಿರಿಸುವೆಯೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ..
ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳಂತೆ ಹಂಗಿಲ್ಲದ ಬಂಧ..
ನಾ ನಿನಗೆ ನೀ ನನಗೆ ಆಗುವೆನೆನ್ನುವ ಗೋಜಿಲ್ಲ..
ಅಜರಾಮರವೋ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಂಧ..
ನಾ ತಪ್ಪಿದರೆ ತಿದ್ದು..
ನನ್ನನೊಪ್ಪಿಸುವೆ ಈ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ..
ನೀನೊಪ್ಪಿದರೆ ನಾನೂ..
ಇರಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂವಹನ..
ಕಿವಿಯಾಗಬೇಕೆಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೂಗು ಬಿಡೊಮ್ಮೆ
ಬರದೆ ಇರಲಾರೆ ಕರೆದರೊಮ್ಮೆ..
ನಿತ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಗದಲಿ
ಎಂದೂ ಬದಲಾಗದೇ ಇರಲಿ
ನಮ್ಮೀ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ

ಇರಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಂತೆ ಅಜರಾಮರ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...