ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

06 September, 2013


ಲೋಕದ ಆಪಾದನೆಗಳ ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಳು ನಿನ್ನೀ ರಾಧೆ


ಗಿರಿಧರನೇ, ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದೊಮ್ಮೆ ಕಿರುಬೆರಳಲಿ ಬೆಟ್ಟವನೆತ್ತೋ ನಿನ್ನ ದಮ್ಮಯ್ಯ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...