ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

13 December, 2013

ಉತ್ತರ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ.. ಹೇಳು ನೀ ಮುಸ್ಸಂಜೆ!


ಕೂಡಿಸಿ, ಗುಣಿಸಿ, ಭಾಗಸಿ, ಕಳೆದು.. ಕೊನೆಗೂ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇನೋ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತು
ಮನದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೇ ಕೂಡಿಸಿ, ಕಳೆದು, ಭಾಗಿಸಿ, ಗುಣಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ..
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪೇರಿಸಿ ಹೆಣಗಾಡಿ..
ಉತ್ತರವೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿತು
ಸರಿ ತಪ್ಪು ಹೇಳಬೇಕಾದವಳು ನೀ ಮಾತ್ರ ಮೌನಿ
ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಿಯಲ್ಲ..

ಉತ್ತರ ಹೇಳದೇ ಮರಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ನಿನ್ನ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...