ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

08 December, 2013

ಹನಿ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು.. ಒಲವೇ!

ಒಲವೇ,
ಮೂಡಿತು ಹನಿ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ..
ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜಾರಗೊಡೆನು..ಒಲವೇ,

ಮೂಡಿತು ಹನಿ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲಿ..
ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜಾರಗೊಡೆನು..

ಸೆಳೆದೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆಳೆದೆ..
ಸ್ವಾತಿ ಹನಿಯದು, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು
ಮನದ ಚಿಪ್ಪಲೇ ಕಾಪಿಡುವೆ..
ಮುತ್ತು ನಿನಗೇ ಅರ್ಪಣೆ
ನನ್ನೊಲವೇ...

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...