ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

15 December, 2013

ಶುಭ ಭಾನುವಾರ.. ಒಂದು ರೂಪಾಂತರದ ಯತ್ನ!


||when you argue with a fool, you prove that there are two||

||love is a great beautifier||

||man is known not by the company he keeps but by the company he avoids||

||the mind is the man||

||laughter is a good disease, spread it||

||when it is not necessary to change, it is necessary not to change||

||the problem with troubleshooting is that trouble shoots back||ಮನೋಹರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಗುಡ್ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ..
-
|| ಗಂಧದವನೊಂದಿಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ಲೇಸು ||

|| ಒಲವೇ ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ||

|| ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ;  ದುರ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಸದಾಚಾರದ ಭಂಗ ||

|| ಮನವೇ ಮಂದಿರ ||

|| ನಗುವು ಸಹಜ ಧರ್ಮ; ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ; ನಗುವ ಕೇಳುತ ನಗುವುದತಿಶಯದ ಧರ್ಮ;
ನಗುವ ನಗಿಸುವ ನಗಿಸಿ ನಗುತ ಬಾಳುವ ವರವ ಮಿಗೆ ನೀನು ಬೇಡಿಕೊಳೊ- ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

|| ವರ್ತನೆಯಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ.. ಅದನರಿತು ನಿಯಮಕಡಿಯಾಳಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಅರಿಯುವಿ;
ಕಾಲನ ಚಕ್ರದೆಡೆಯಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪಚಿಯೇ.. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲಾಗುವಿಯೋ; ಇಲ್ಲಾ ಬೇವಿನ ರಸವಾಗುವಿಯೋ ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನದೇ ತಿಮ್ಮಿ ||

|| ತೊಂದರೆ ವಿನಾಶಕರಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ||

|| ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಅಳೆದು ಸುರಿದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಭರದಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗುವುದೆಂಬ ಅರಿವಿರಲಿ ||No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...