ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

02 December, 2013

ಒಲವೇ.. ಸಾಕು ಜಿಪುಣತನ!

ಒಲವೇ,

ಅರಿಯೆ ಏಕೆ ನೀ ನನ್ನನಿನ್ನೂ..
ಅಂದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಒಲವಿನಿತ್ತೂ ಇನ್ನೂ..
ಇಂದು ಕೊಡದೇ ಪಡೆದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ..
ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಇನ್ನಾದರೂ ಜಿಪುಣತನವನಿನ್ನು..
ಕೊಟ್ಟಷ್ಟೂ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನೂ ಮತ್ತಿಷ್ಟನ್ನು..

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...