ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

07 December, 2013

ಈ ದಾಸಿಯ ಕ್ಷೇಮ ಭಾರ ನಿನದೇ ತಾನೇ.. ಒಲವೇ!

ಒಲವೇ,

ನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲಿ ಪಯಣಿಗಳಾಗಲು
ಇರುವ ನಿನ್ನ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ
ನನ್ನ ತಕರಾರುಗಳಿಲ್ಲ.
ಸದಾ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆವೆನೆಂದರೆ
ನಂಬುವೆ ತಾನೆ.
ಈ ದಾಸಿಯ ಕ್ಷೇಮ ಭಾರವೂ
ಒಡೆಯನಾದ ನಿನದೇ ತಾನೆ.

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...