ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

08 December, 2013

ಒಲವಿನ ಕಿರಣ.. ನನ್ನೊಳಗೊಂದು ದಿನಕರನ ಉದಯ

ಒಲವೇ,

ನಿನ್ನ ನೋಟ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕಿರಣಕೆ
ನನ್ನೊಳಗೊಂದು ದಿನಕರನ  ಉದಯ
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಗುತ್ತೇನೆ..
ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಉರಿಯುತ್ತೇನೆ..
ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷದ ಸೆಳೆತದಲ್ಲಿ
ನನ್ನನ್ನೇ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟು
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತವಕವೆನಗೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...