ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

19 December, 2013

ನೀ ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ..

ಒಲವೇ,

ನಿನ್ನಿಷ್ಟದಂತೆ ನಾನೀಗ ಮೌನಿ..
ಕೇಳುತಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸ್ಪಷ್ಟ

ಒಲವಿನ ಸಾಗರದ ಭೋರ್ಗೆರೆತ
ಎತ್ತರೆತ್ತರಕೆ ಪುಟಿದೇಳುವ ಅಲೆಗಳಲಿ

ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳ ನೊರೆಗಳ
ಚಿಪ್ಪುಗಳಲಿ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತುಗಳು

ಮನದ ದಡದ ಮರಳಿನಲಿ
ಇರಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ

ಮತ್ತೆ ನೀ ಕಳುಹಿಸುವ ತನಕ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...