ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 December, 2013

ನಲ್ಲಿರುಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ.. ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಬರೆವಳು!

ಕೈ ನೀಡು, ಮೇಲೆಳೆದು ಬಿಡು..
ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡು..
ಪರದೆಯನೆತ್ತು.. ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲು..
ಕುಣಿವಳು ಮಂಕುತನವನೆಲ್ಲ ಮರೆತು..
ಬಿಂಕತನವಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತನುಮನವ ಬೆರೆಸಲು
ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆವಳು ಮಧುರ ನಲ್ಲಿರುಳಿಗೆ
ನಮ್ಮವಳವಳಲ್ಲವೇ ಅವಳೇ ಮುಸ್ಸಂಜೆ!!

-

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...