ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

27 December, 2013

ಕಲಿಸು ಒಲವೇ.. ಮೌನವಾಗಿರಲು!

ಒಲವೇ,
ತೊಡಿಸಿರುವೆ ನೀ
ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯ ಕವಚ
ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳು
ಮೊನೆ ಮುರಿದು
ಬಿದ್ದಿವೆ ಸುತ್ತಲೂ
ಭಕ್ತಿಯೋ ವೈರಾಗ್ಯವೋ
ನೀನಾಡಿಸಿದಂತೆ
ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಿಗೂ
ಹಚ್ಚುವರು ಬಣ್ಣ..
ಅದ್ಯಾವಾಗ ಕಲಿಸುವಿ

ಮೌನವಾಗಿರಲು ನನ್ನ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...