ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

21 June, 2014

ಬಾಳ ಪುಟಗಳು ಅದರಷ್ಟೇ ಮಗಚಲಿ..ಒಲವೇ,
ಯಾಕಪ್ಪಾ ನಿನಗೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದಿನ ಚಿಂತೆ
ತಿಳಿಯದೆ ಬದುಕಿದು ಬಲು ನಿಗೂಢ ಸಂತೆ
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳ ಪುಟಗಳು ಮಗಚಲಿ ಅದರಷ್ಟಕಂತೆ
ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೇ ವಿಧಿಯಾಡಿಸುವ ಸೂತ್ರದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ!

-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ

Divine destiny knows our fate
to the last detail.
Let our story be told in a silent way. 

~Rumi

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...