ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

05 June, 2014

ಅನುಭವದ ನುಡಿ!

||ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅರಿಯ ಬೇಕಾದರೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಕಂಡುಗಳು ಸಾಕಾಗಲಿಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳೂ ಬೇಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ||

-     - ಗೆಳತಿಯ ಅನುಭದ ಮಾತು

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...