ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

01 October, 2013

ಚಂದದ ಪದಗಳಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಲಿ ಭಾವಗಳು! (The wonderful words)

ಚಂದದ ಪದಗಳಾಗಿ ಹೊಮ್ಮಲಿ ಭಾವಗಳು!

ಒಣಗಿ, ಮುದುಡಿ, ಗತವಾಗದಿರಲಿ ಭಾವಗಳು
ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲೆಂದು ಕಾಡದಿರಲಿ
ಅದ್ಭುತ ಪದಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲಿ
ಮತ್ತು ನೀನೊಮ್ಮೆ ಆಡಿ ನೋಡಂತೆ

ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಂತೆ ಪದಗಳನು ಮತ್ತು
ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಅನುಭೂತಿಯನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
ದಿಟ ಮತ್ತು ಸ್ಫುಟ ಭಾವ ಪದಗಳಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನ
ಹೇಳದೆ ಉಳಿದು ಮನದೊಳಗೆ ಕಾಡುವ ಮಾತುಗಳು
ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡು ಹೊರಡುವವು ಭಾವತುಂಬಿ

 ಪದಗಳು ಭಾವಗಳ ಗ್ರಾಸ, ಉಡುಗೆಯೂ
ಒಡಲಲಿ ತುಂಬಿ ಭಾವ ಓಲಾಟ ತೋರುವವು
ತವಕವಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೇಳಲಿ
ಚಂದ ಚೈತನ್ಯಭರಿತ ಮಾತುಗಳು
ಪದಗಳೇ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುವುದು
ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ ಭಾವಗಳಿಗೆ
ಭಾವವೊಂದು ಹುಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮನದೊಳಗೆ
ಕೌತಕ, ಹೊಸ ಅಚ್ಚರಿಯನೀಯುವ!


The wonderful words
------------------------------

Never let a thought shrivel and die
For want of a way to say it
For English is a wonderful game
And all of you can play it.

All that you do is match the words
To the brightest thoughts in your head
So that they come out clear and true
And handsomely groomed and fed-
For many of the loveliest things
Have never yet been said.

Words are the food and dress of thought
They give its body and swing
And everyone’s longing today to hear
Some fresh and beautiful thing:
But only words can free a thought
From its prison behind your eyes
May be your mind is holding now
A marvellous new surprise!


-Mary O’Neill

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...