ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

14 October, 2013

ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುವುದೇ..

ಒಲವೇ,

ನೀನು ನಾನು ಆಡಿದ ನಲ್ಮೆಯ ನುಡಿಗಳೆಲ್ಲಾ
ಜಗದ ಮನದಲಿ ಅವಿತಿವೆಯೇನೋ...
ಬರಲಿವೆಯೇ ಮತ್ತೆ  ಹನಿಯಾಗಿ...
ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತ ಸುರಿದು ಮತ್ತೆ
ಒಣಗಿದ ಬೇರುಗಳ ಚಿಗುರಿಸುವುದೋ...

-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...