ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

23 October, 2013

ಮೂಡಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಬೆಚ್ಚನೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದ ಮೊಬೈಲೂ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ..
ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ನಾದ..
ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ ಕಳಿಸಿದವರ ಭಾವವನೂ ಸಂದೇಶದ ಜತೆ..
ಅರಳಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು, ಅಳಿಸುವುದು ಹಲವು..

ಮನವನು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...