ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

12 October, 2013

ಒಲವಿನ ಕೊಳದಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ನಾ..

ದೃಷ್ಟಿಯೊಮ್ಮೆ ಬದಲಿಸು
ಮಾಯಾ ಲೋಕದ
ನಿಸ್ಸಾರ ವಿಲಾಸದಿ
ಅಂದಂದಿತಲ್ಲವೆ ಒಲವು

ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ
ಅಡಗಿದ ನನ್ನೀ
ಅನಂತ ಆಳವಾದ
ಕೊಳದಲಿ ಮುಳುಗೇಳು

ಆದೇಶ ದಿಕ್ಕರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ
ಆಳದಲಿ ಮುಳುಗಿ
ಹುದುಗಿಹೋದೆನಲ್ಲ
ಈಜಲು ಬಾರದೆಂಬುದ ಮರೆತು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...