ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

23 August, 2013

ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕದು ಅಂತಾರೆ ಹಿರಿಯರು
ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದ ಕೊಡವೂ ತುಳುಕಿದರೂ ಹೊರಬೀಳುವುದು ಕಮ್ಮಿನೇ
ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಭಾವ ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ನಾನು
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅಕ್ಷರಗಳನು ತುಳುಕಿಸುತ್ತಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..
ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬುವುದನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಮತ್ತೆ ಭಾವ ಚೆಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುವ ದಿನಗಳನ್ನು.

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...