ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

19 August, 2013

ಅನುಭವದ ಮಾತು -೨

ಅಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ;

ಇಂದು ಹೃದಯ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ;

ಇನ್ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೃದಯವೆರಡು ಕೂಡಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವವವೋ ನನ್ನನ್ನು?

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...