ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

13 August, 2013

ಮಾಸ ಭೇದವೇಕೆ ಕೋಗಿಲೆ?


ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮರಾಗ, ಕುಹೂ... ಕುಹೂ..

ವರ್ಷಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಕುಹ್ ಕುಹ್, ಕುಹ್ ಕುಹ್

ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಮಾಯ!

ಯಾಕೆ ಕೋಗಿಲೆ, ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಭೇದ ತೋರುವೆ?

(ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಲು ತರಲು ಹೋದಾಗ ಕೇಳಿದ ಕೋಗಿಲೆಯ ಕೂಗು ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ)

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...