ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

08 August, 2013

ಹತ್ತಿರ-ದೂರ ಎರಡರ ಬೆಲೆ!


-
ಕೈಗೆಟುಕದೇ ದೂರವಿದ್ದಾಗ ಮನದಲಿ ಮಧುರ ಭಾವದ ನೆಲೆ

ಕೈಗೆಟುಕುವಷ್ಟು ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಸಿನಷ್ಟು ಬೆಲೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...