ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

19 August, 2013

ಅನುಭವದ ಮಾತು!

ನಿಷ್ಕಳಂಕ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯದಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು!

ಪುರಸ್ಕಾರದ ಖುಷಿ, ತಿರಸ್ಕಾರದ ನೋವು ಎರಡೂ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ!

 Acceptance and denial both cannot be hidden from a genuine heart!


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...