ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

22 August, 2013

ಅಭಿ ಮುಝ ಮೇ ಕಹೀ ಬಾಕಿ ಥೋಡಿ ಸಿ ಹೈ ಜ಼ಿಂದಗಿ!ಉಳಿದಿತ್ತೇನೋ ಇನ್ನೂ
ಎದೆಬಡಿತ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಬಡಿತ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ
ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ
ಅರಿತೆ ನಾನದರಿಂದ
ಏನೋ ಭರವಸೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನೀ ಕ್ಷಣವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ||

ನನ್ನೆದುರಿಗಿದೆ
ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲೇ ಒಂಚೂರು
ಉಸಿರಾಡಲೇ.. ಇಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ..
ಮುಟ್ಟಲೇ ನನ್ನೀ ಖುಷಿಯನು
ಇಲ್ಲಾ ಅಳಲೇ...
ಉಸಿರಾಡಲೇ.. ಇಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ..||

ಹಾ.. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲೋ ಉಳಿದಿದೆ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಡಿತ ನನ್ನಲ್ಲಿ||

ಹಾ.. ಬಿರುಬಿಸಿಲಲಿ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಯ
ಒಂದಿಂಚು ಕದಲಿತು ಹಸಿರಿನ ಗಾಳಿಗೆ
ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಒಲಿಸಿದ
ಮುನಿದ ಮಗುವಿನ ನಗೆಯಂತಿತ್ತೇನೋ
ಅನಿಸುತಿದೆ ಮನಸಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೇನೋ
ವರುಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಗಾಯಕೆ
ಮದ್ದು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆನೋ
ಏನೇನೋ ಅನುಭೂತಿ
ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನೀ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ!
ಉಸಿರಾಡಲೇ.. ಇಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ..
ಮುಟ್ಟಲೇ ಖುಷಿಯನು
ಇಲ್ಲಾ ಅಳಲೇ..
ಉಸಿರಾಡಲೇ.. ಇಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ.. ||

ತುಂಡಾಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿಪತಂಗದಂತಿತ್ತಲ್ಲ
ನನ್ನೀ ಜೀವನವು
ನನ್ನದಾಗಿದ್ದದಿಂದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು
ಕತೆಯಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನದು
ಕರೆಯುತಿದೆ ಹೊಸ ಭಾಂದವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ
ಕಾಡುತಿದೆ ಆದರೂ ಮತ್ಯಾಕೆ
ಬರುವ ನಾಳೆಗಳ ಚಿಂತೆ||

ಏನೋ ಸೆಳೆತ ಈ ಘಳಿಗೆಯಲಿ
ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನನ್ನೀ ಕ್ಷಣವು ಇಲ್ಲಿಯತನಕ
ಮುಂದಿದೆ.. ಮುಟ್ಟಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು
ಉಸಿರಾಡಲೇ.. ಇಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ..
ಮುಟ್ಟಲೇ ಖುಷಿಯನ್ನು
ಇಲ್ಲಾ ಅಳಲೇ..
ಉಸಿರಾಡಲೇ.. ಇಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...