ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

19 June, 2013

ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಬೆಸೆದ
ಈ ಬಂಧವನ್ನು ಹುಲುಸಾಗಿ 
ಬೆಳೆಸಿ ನಲಿಸಿ ಆತ್ಮಬಲವಾಗಿಸಿ
ಇದೀಗ ಕಳೆಯಂತೆ ಕೀಳುವಿಯಲ್ಲ
ವಿಧಿಯೆ, ನಿನ್ನೀ ನಡೆಯು ತರವೇ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...