ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

22 June, 2013

ಒಲವಿನ ಪ್ರೇರಣೆ!

ಅರೇ, ನಾನ್ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾದಿಗೆ ತಿರುಗಿದೆ
ನಾನೇ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿದೆನೇ
ಗೊಂದಲದ ಭಾವ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ...
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ನಸುನಗು ತಿಳಿಸಿತು
’ಇದೆಲ್ಲಾ ನೀನೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿದ ಒಲವಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕಣೇ!’

-ಪ್ರೇರಣೆ ರೂಮಿ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...