ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

02 June, 2013

ಒಲವು ಮತ್ತು ವಿಧಿ!

ಬಿಳಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಹೊದಿಸಿದ ಒಲವಿನ
ಉಸಿರು ಮರಳಿ ಬರಲೆಂದು ಅದನಪ್ಪಿ 
ರೋಧಿಸಿ ಅಂಗಲಾಚುವವಳ ಕಂಡು 
ವಿಧಿಯ ಮುಖದಲಿ ನಸುನಗೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...