ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

05 June, 2013

ಮೆಚ್ಚುಗೆ!!!

ಬರಹವೆರಡಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಒಂದೇ..
ಅದೇ ಅನುಭಾವ!
ಹೃದಯಾಳಾಂತರದಿ ಮೂಡಿದರಿಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲದು ಬಾಹ್ಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ
ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವರ್ಷವನೇ ಹರಿಸುವೆಯಲ್ಲ
ಬರಿದೇ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕೇನು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...