ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

19 June, 2013

ಅವಳ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳಿಂದ

ನಿತ್ಯವೂ ಪಾಶಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವೆಯಲ್ಲಾ ಒಲವೇ,

ಉಸಿರಾಡುವ ಮಾತ್ರಕೆ ಜೀವವಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವೆಯೇನು!
-ಅವಳ ಡೈರಿಯ ಪುಟಗಳಿಂದ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...