ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

08 June, 2013

ಹಕ್ಕು!

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕನಸುಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ನಾನೇ, ನಿಜ
ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀನೆಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ
ವಿಧಿಯೇ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿಯುವ ಹಕ್ಕು ನಿನಗಿರಲಿಲ್ಲ.

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...