ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

26 June, 2013

ನನ್ನೊಳಗಿನಿಂದ ಮೂಡಿದ ಕಾವ್ಯವೆಲ್ಲವೂ ಧನ್ಯ!

ಏಕೆನ್ನುವಿರಾ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಬಡಬಡಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವೆನೋ ನಿಜ,

ಆದರೆ ಇದೀಗ ಒಲವಿನ ಸಾಗರಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪುನೀತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ!


-ರೂಮಿ ಪ್ರೇರಣೆ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...