ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

03 February, 2014

ನಿನದೇ ಬಿಂಬ..

ಒಲವೇ,
ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಲ್ಲಿರುಳು  
ರೇಗಿಸಿ ಅಳಿಸಿ ಕಾಡಿದ
ಖಾಲಿ ಕಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ  ಈಗ
ಬರೇ ನಿನದೇ  ಬಿಂಬ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...