ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

23 February, 2014

ಎಲ್ಲವೂ ಒಲವಿನ ಪ್ರಭಾವ!

ಒಲವೇ,

ನಾ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೈ ಹೊಸೆದು ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಲಿ
ಬಾಡದ ಹೂಗಳ ನಗೆಯಬ್ಬರ ತೋಟದಲಿ
ಸತತ ಗಾನ ಮೇಳ ಹಸಿರು ತರುಗಳಲಿ

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...