ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

19 February, 2014

ಸುಭಾಷಿತಕಾಡುವ ನೋವಿಗೆ ಮದ್ದು
ಸ್ನೇಹದ ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಮುದ್ದು;

ಶೂರತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯದ ರಕ್ಷೆ;

ಆಜ್ಞಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ
ಸೇವಾ ದಕ್ಷತೆ;

ಒಣಗಿ ಬಿರುಕುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ
ಕರುಣೆಯ ಒಯಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ;


ವ್ಯಸನೆ ಮಿತ್ರಪರಿಕ್ಷಾ ಶೂರಪರಿಕ್ಷಾ ರಣಾಂಗಣೆ ಭವತಿ|
ವಿನಯೆ ಭೃತ್ಯಪರಿಕ್ಷಾ ದಾನಪರಿಕ್ಷಾ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...