ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

01 February, 2014

ಅವಳಾಡುವ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ!


ಒಲವೇ,
ಅದೇನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ
ಇವಳ ಬದುಕೀಗ ಭವ್ಯ
ಮರುಳಲೀಗ ಆಡುವ ಹುಚ್ಚು
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವರು ಕಾವ್ಯ 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...