ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

21 February, 2014

ಸ್ನೇಹದಲೂ ಬೇಧ.. !!!

ಪುಟ್ಟ ಹಣತೆಯಲಿ ಬೆಳಗುವ ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಗತ,

ಎಂಥ ಗೆಳೆಯನು ಇವನು, 
ಈ ಮರುತನು!
ಪುಟ್ಟ ಹಣತೆ ನಾ,
ಮನೆ-ಮನೆ ಬೆಳಗುವ
ನನ್ನ ಬದುಕನೇ ನಂದಿಸುವನು;
ಹಸಿರು ಕಬಳಿಸುವ ಬೆಂಕಿಗೋ 
ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಜೀವ ತುಂಬುವನು!
ವನಾನಿ ದಹತೇ ವಹ್ನೇಃ ಸಖಾ ಭವತಿ ಮರುತಃ|

ಸ ಏವ ದೀಪನಾಶಾಯ ಕೃಶೇ ಕಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಸಹೃದಂ||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...