ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

25 February, 2014


ಲೆಕ್ಕಮಾಡೊಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಳತೆ ಮಟ್ಟ
ಅಂದವನು ಸರಿಸಮ ಪಾತ್ರೆಯನೂ ತರಲಿಲ್ಲ
ಅದ್ಹೇಕೆ ನನ್ನನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲಿಟ್ಟೆ
ಮತ್ತು ನಿನ್ನನು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟೆ
ನನ್ನತ್ತ ನೋಡಿ ಕಿರು ನಗೆ ನಕ್ಕೆ
ನಾನು ಬೆಪ್ಪು ಪೆಚ್ಚು ಎರಡೂ ಆದೆ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...