ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

02 February, 2014

ಹೊತ್ತು ಹದವಾಗಿದೆ..

ಒಲವೇ,
ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿ ನಿನಗೆ
ಹೇಳಲಾಗದಿರದು ನನಗೆ
ಹೊತ್ತು ಹದವಾಗಿದೆ||

ಹತ್ತು ನೂರು ಚುಕ್ಕಿಗಳು
ಹೊಳೆವ ಚಂದಮನೂ
ಹೊತ್ತು ಹದವಾಗಿದೆ||

ಹಗಲು ಮಂಟಪಕೆ
ಹೊದಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಪರದೆ
ಹೊತ್ತು ಹದವಾಗಿದೆ||

ಹೊಳೆವ ಕಣ್ಣು
ಹಾಯಾಗಿ  ಅಡಗಿವೆ
ಹೊತ್ತು ಹದವಾಗಿದೆ||

ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಆಲಿಸು
ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡು
ಹೊತ್ತು ಹದವಾಗಿದೆ

ಹಾಯಾಗಿ ಮಡಿಲಲಿ
ಹಗುರವಾಗಿ ಮನಸಿನಲಿ
ಹೊತ್ತು ಹದವಾಗಿದೆ ||

ಹರಯ ಮರಳಿತು
ಹಚ್ಚಹಸಿರು ತುಂಬಿತು
ಹೊತ್ತು ಹದವಾಗಿದೆ ||


No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...