ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

05 February, 2014

ಅರಿವು..


ಅರಿವನು ಅರಿವ ಅವಸರದಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲೆಯಬೇಡ
ಅಂತರಂಗದಲಿ ಅವನತ್ತ ಅನುರಾಗದ ಅನುಭಾವ
ಅನನ್ಯತೆಯ ಅನುಬಂಧದ ಅನುಭವ ಅರಿವಾದರೆ
ಅದೇ ಅರಿವು, ಅನ್ನುವಳಯ್ಯ ಅವನ ಅವಳು||

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...