ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

20 February, 2014

ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂದೇಶ

ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂದೇಶ ವಸಂತನ ಬಾಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ;
ಕಾಣುತಿದೆ ಒಲುಮೆ ಮರುತ ಚೆಲ್ಲಿದ ಪಾರಿಜಾತದಲ್ಲಿ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...