ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

10 February, 2014

ಒಲವೇ..

ಒಲವೇ,

ಹರಿತವಾದ ಬರಹವೇ ಸಾಕು, ನೂರಾರು ಹೋಳು ಆತ್ಮವದು..
ತೀಕ್ಷ್ನವಾದ ಮಾತೇ ಸಾಕು, ಬೂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವುದು..
ಭಾವವಿಲ್ಲದ ನೋಟವೇ ಸಾಕು, ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆಯಾಗಲು..
ಬಿಸಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಸಾಕು, ಒಣಗಿ ಹೋಗಲು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...