ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

21 July, 2014

ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳು ಒಲವೇ...

ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳು ಒಲವೇ,

ನಾನೂ ಅರಿವೆ ಬಯಲಾಗಲು..

ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗು ಒಲವೇ,

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಹೊಮ್ಮಲು..

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...