ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

30 July, 2014

ಮುಂಜಾವು ನಗು ಮತ್ತು ಜಂಬ! ಮಂಜಿನ ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾವಿನ ನಗೆ ಮೊಗದ ಬಿಂಬ


ಕತ್ತಲು ಅಳಿಸಿ ಜಗಕೆ ಹೊಸ ಬೆಳಗಿನ ಸುಖವಿತ್ತ ಜಂಬ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...