ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

23 July, 2014

ಅಪೂರ್ಣ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯವಳು ನಾನು.. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಲವು!

ಮಣ್ಣಿನ ಹಂಟೆಗಳಲೊಂದು ಹೊಳೆಯುವ ಹೊನ್ನಾಯಿತು
ಮನುಜರ ಜನಾಂಗಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು..
ಒಲವೇ,
ನಿನ್ನ ಉದಾತ್ತ ದೇಣಿಗೆ
ಜಗದ ಮೂಲ ತತ್ವಕೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು..
ಮರೆವು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳೋ ನನ್ನ ದೇಣಿಗೆ
ಬದಲಾಗಲಿ ಅವು ಆಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ..
ಅಪೂರ್ಣ, ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾನು
ತಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಪಡೆಯಲಿ!

#ರೂಮಿ (ಭಾವಾನುವಾದ) 

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...