ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

28 July, 2014

ಇರುಳೆಂದರೆ ಈಗ...

ಇರುಳೆಂದರೆ ಈಗ-

ಒಲವು ಹಾಡುವ ಸವಿ ಜೋಗುಳ...

ಕಣ್ಣೆವೆಗಳು ಅಪ್ಪುತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟುತ,


ಕನಸಿನ ಲೋಕದ ಅಂಗಣದಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನು ಎರಚುತ,

 ಕೋಲಾಟವಾಡುವ ಸುಸಮಯ!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...