ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ತಾನೆ! ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?

05 July, 2014

ಇರುಳಿನ ಕನವರಿಕೆಗಳು..

ಇರುಳಿನ ಅಮಲಿನ ಕನವರಿಕೆ..
-----------------------------

ಅ: ಇರುಳೆಂದರೆ, ನಿದಿರಮ್ಮನ ಲಾಲಿ-ಕನಸುಗಳ ಜೋಕಾಲಿ.. ಶುಭ ರಾತ್ರಿ!

ಆ: ನಿಶೆ ಅರಳಿ ಪಾರಿಜಾತದ ಘಮ ಚೆಲ್ಲಿ, ಬೆರಳಿಗೆ ಬೆರಳು ಬೆಸೆದು ಚುಕ್ಕಿಗಳೂರಿಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಮಯ. ಶುಭ ಕನಸು.. ಅರಳಲಿ ಮನಸು!

No comments:

ಈ ಬರಹಗಳೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...